SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

“Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng “ là cuộc thi, là sân chơi mà nơi đó các bạn đội viên ra sức thể hiện những ý tưởng , những công việc có thể giúp ích cho cuộc sống và học tập . Tham gia thi cấp trường hôm nay có hơn 30 sản phẩm , trường đã lựa chọn 5 sản phẩm xuất sắc tham dự cấp huyện và tỉnh .

 

 

 

8b5ac6fa63ada2f3fbbc2 10ba282b8d7c4c22156d5 29ff9e5b3b0cfa52a31d3 986ac8196d4eac10f55f8 49780bf5aea26ffc36b36 b2cc2c48891f4841110e7 d5e47c4dd91a1844410b1 e3485ed1fb863ad863974