TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên đại bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2030; Liên đội tổ chức tuyên truyền: phòng chống tai nạn thương tích trường học, phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục và an toàn giao thông năm học 2021-2022.
Đồng loạt các chi đội tổ chức sinh hoạt và tuyên truyền đầu buổi học từ ngày 11/10/2021 đến 13/10/2021. Sau tất cả các buổi sinh hoạt đã trang bị các bạn đội viên những kỹ năng cơ bản trong phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

 

ATGT BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CP ĐUỐI NƯỚC

5d89a5b696685f360679165a6318f0251cb0f9240485e566c855169c48c5075086cb64985974cc915862a4a196b9a5676c3935766c111403773e9bab7e3f83XÂM HẠI TÌNH DỤC