THÔNG BÁO THI HỌC KỲ I

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

-YÊU CẦU TẤT CẢ HỌC SINH TẬP TRUNG HỌC TẬP ĐỂ CÓ KẾT QUẢ THI HKI TỐT NHẤT

-LỊCH THI HKI CÁC MÔN CHÍNH: TOÁN , VĂN, ANH VĂN

=>THI VÀO 2 NGÀY: 22 VÀ 23 THÁNG 12 NĂM 2016