Thi đua – Khen thưởng

CUỘC THI SÁNG TẠO TTNNĐ CÂP TRƯỜNG NĂM 2020

CUỘC THI SÁNG TẠO TTNNĐ CÂP TRƯỜNG NĂM 2020

Lượt xem:

[...]

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

Về dự buổi lễ có đại diện UBND xã Tâm Thắng, hội CMHS, BGH nhà trường, 72 quý thầy cô giáo, hơn 900 học sinh. 1 học kỳ trôi qua với thành tích có 65 học sinh giỏi, 342 [...]

EM HS 7A BỊ XƯƠNG THỦY TINH ĐẠT HSG 2016 2017

EM HS 7A BỊ XƯƠNG THỦY TINH ĐẠT HSG 2016 2017

Lượt xem:

[...]

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 2017

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 2017

Lượt xem:

[...]