HỘI TRẠI 26/3 GIỜ MỚI KỂ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Đây là 1 hoạt động ngoại khóa mà tất cả học sinh và giáo viên đều mong đợi trong năm học. Tuy vất vả, nhưng đã tạo sân chơi  nơi mà học sinh mong muốn có được trong tuổi học trò THCS của mình.

Hội trại đã kết thúc từ lâu nhưng trong tầm thức của học sinh trong trường vẫn còn mãi như vừa xảy ra. Có rất nhiều học sinh hỏi rằng : ” Năm sau mình tổ chức hội trại nữa nhé thầy !?”

IMG_0755 IMG_0756 IMG_0757 IMG_0758 IMG_0759 IMG_0760 IMG_0761 IMG_0767 IMG_0768 IMG_0769 IMG_0770 IMG_0771 IMG_0772 IMG_0773 IMG_0774 IMG_0775 IMG_0776 IMG_0777 IMG_0780 IMG_0781 IMG_0782 IMG_0783 IMG_0791 IMG_0792 IMG_0793 IMG_0794 IMG_0795