LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

TRUYỀN THỐNG VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG

Lượt xem:

Nay là Trường THCS Phan Đình Phùng xã Tâm thắng, huyện Cư Jút – Đăk Nông nguyên là trường cấp 2 Tâm thắng là một bộ phận một cấp hoạc của trường cấp 1,2 Cư Jút, thuộc Phòng giáo [...]

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 2017

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 2017

Lượt xem:

[...]

QĐ THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

QĐ THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

Lượt xem:

[...]

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN NĂM 2010

BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN NĂM 2010

Lượt xem:

[...]

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỤ PHAN ĐÌNH PHÙNG

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỤ PHAN ĐÌNH PHÙNG

Lượt xem:

[...]