Vì miền trung thân thương

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

D7645BD5-EBC5-4845-AFC7-013E23071521045C55DF-3463-4A93-ACE1-F253E6123B63IMG_2596Lễ phát động “Vì miền trung thân thương “ . Tuy món quà nhỏ nhưng góp phần nào đồng bào miền trung bớt đi nỗi lo , đồng thời giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết thân thương