Thông báo! Về việc tổ chức học trực tuyến của trường THCS Phan Đình Phùng năm học 2021 – 2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Trường tổ chức học trực tuyến từ ngày 13/9/2021, đề nghị các em học sinh đăng nhập tài khoản và mật khẩu đã cấp vào OLM.VN để học. Việc học sinh đến trường để học trực tiếp tại lớp thì chờ có thông báo sau.

Thời khóa biểu học trực tuyến

tkb

link hướng dẫn học trực tuyến trên máy vi tính

https://youtu.be/IL3wUxzxDUI

 

link hướng dẫn học trực tuyến trên điện thoại

 

https://youtu.be/rWEz1FhuTIU