THÔNG BÁO LỊCH LAO ĐỘNG

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

ĐÚNG 15H NGÀY 4/1/2017 YÊU CẦU TẤT CẢ GVCN VÀ HỌC SINH TẬP TRUNG VỀ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, VỆ SINH ĐỂ CHUẨN BỊ CHO LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

KHỐI 9: QUÉT SÂN TRƯỚC THEO QUY ĐỊNH

KHỐI 8: QUÉT SÂN SAU THEO QUY ĐỊNH

KHỐI 6: NHẶT RÁC TRONG VÒNG HOA, CÂY VÀ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

KHỐI 7: QUÉT DỌN , VỆ SINH LỚP HỌC

LỚP 8C: TRANG TRÍ SÂN KHẤU, KHIÊNG BÀN GHẾ

CHÚ Ý: LỚP 8C DỌN SÂN KHẤU SAU LẾ SƠ KẾT