Hội thao ngành giáo dục huyện năm 2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

F3AAC2B8-50D3-43D3-B78D-22DCB7B5E7F3 262D71C9-142F-40B3-BB91-523A6A2F5B67 9EAACD44-83BC-425C-B64A-24398920C3C5 4624B17F-CF3E-47D7-AACE-C523DF36C6F4 47ABB634-E134-43BA-9071-C48A105D153E 3F8A2E3D-3E7E-4C52-BF5E-811386886A7BĐể chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam , cụm thi đua số 6 THCS tổ chức hội thi bóng chuyền nam và nữ