Hội khỏe phù đổng cấp huyện năm 2020-2021

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Trường đã đạt giải nhì toàn đoàn  DEB6531A-6853-4ACD-8398-5E9263744A7B 5BD271C1-D997-41E3-8BAF-CA67581CCA58 1EF1B0E6-98A1-4030-AA7D-6D6779A2E4CB 919D98AA-997D-4411-908A-5382EA3A7182 1780373F-A4B2-4AA7-98CF-D764DC4D9745 3E51CE03-7753-439F-833D-B8A271164A6F 4860F62B-979F-450E-9018-B2726CC76EEB E562C65C-F5C5-48F1-850F-F8678B2A5737